ป้ายกิจกรรมสำนัก
 • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 • ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

  ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

 • กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

  กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

 • กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

 • องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

  ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

วันที่ 13  ธันวาคม 2560  นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13  เปิดเผยว่า ได้ทำการส่งมอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ให้กับโครงการชลประทานกาญจนบุรี โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบโครงการฯ
โดยมีนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และนายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบงานในครั้งนี้ 
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างโดยฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ลักษณะของโครงการ ฯ เป็นเขื่อนดิน กว้าง 10 เมตร ยาว 790 เมตร สูง 21.50 เมตร ความจุของอ่างกักเก็บน้ำ 23.17 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านกระพร้อยสองข้าม และบริเวณใกล้เคียง ตำบลหนองปรือ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 7,500 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 340 ครัวเรือน