ป้ายกิจกรรมสำนัก
 • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 • ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

  ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

 • กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

  กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

 • กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

 • องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

  ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

วันที่ 13 ธันวาคม 2560  นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 
เปิดเผยว่าได้ทำการส่งมอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับโครงการชลประทานกาญจนบุรี โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13
นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบโครงการ มีนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบงานในครั้งนี้ 
โครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างโดย ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ลักษณะโครงการฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งบานระบายตรง ขนาด 6.00 X 6.00 เมตร จำนวน 8 ช่อง พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อมีความยาว 17.31 กิโลเมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านชุกกระเพรา และบริเวณใกล้เคียง ตำบลกลอนโด มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภคและทำการเกษตรฤดูแล้ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่