ป้ายกิจกรรมสำนัก
 • กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

 • องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

  ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13  พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่าย
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่
13  ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี