สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

96 หมู่ที่ 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ 034-655025

แฟกซ์     034-655028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่