• สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอีซู จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอีซู...

 • องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 • ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานและงานเตรียมความพร้อมงานปี 2564

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานและงานเตรียมความพร้อมงานปี 2564

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 จัดกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 จัดกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ”...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ชี้แจงเรื่องที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ชี้แจงเรื่องที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครง

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ชี้แจงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ติดตามความก้าวหน้างานและงานเตรียมความพร้อมงานปี 2564

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ติดตามความก้าวหน้างานและงานเตรียมความพร้อมงานปี 2564

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมร่วมกับโครงการชลประทานกาญจนบุรี ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมร่วมกับโครงการชลประทานกาญจนบุรี...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมหารือการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการขอใช้พื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมหารือการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการขอใช้พื้นที่...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและการจัดหาที่ดิน

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและการจัดหาที่ดิน

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ให้การต้อนรับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ให้การต้อนรับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโครงการอาคารทดน้ำบ้านสวนผึ้ง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดราชบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมชี้แจงการก่อสร้างโครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอีซู จังหวัดกาญจนบุรี

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ประชุมชี้แจงการก่อสร้างโครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอีซู...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง และเร่งรัดการเบิกจ่าย งานในความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง และเร่งรัดการเบิกจ่าย...

 • สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

×

Error

You are not authorised to view this resource.